CHƠI THỬ
ĐĂNG KÝ

Sảnh HG thông báo bảo trì

Thời gian phát biểu   2017/05/17

Xin chào thành viên yêu quý !

Do hệ thống sảnh HG đột nhiên phát sinh trạng thái bột phát, sẽ cần tiến hành điều chỉnh bảo trì một thời gian dài. Trong thời gian bảo trì,chức năng chuyển khoản của sảnh người thật tạm thời không thể sử dụng. Sau khi bảo trì xong chúng tôi sẽ thông báo, gây nên sự bất tiện này, rất mong nhận được sự bao dung từ quý vị !

Giải trí Star Wolf chúc các bạn tiền về mỗi ngày ^O^