CHƠI THỬ
ĐĂNG KÝ

Chưa vào sổ sau khi nạp sau 1 giờ đồng hồ

Thời gian phát biểu   2017/05/07

Xin chào thành viên yêu quý !

Hiện nay do vấn đề nhập sổ sách, nếu nạp sau 1 giờ đồng hồ mà chưa vào sổ, yêu cầu bạn liên lạc với chúng tôi ngay, chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý.

Giải trí Star Wolf chúc các bạn phát tài