Phương thức hoạt động

Thời gian của hoạt động: 01/08/2017 - 01/11/2017.


Thành viên mới và cũ nếu tham gia đặt cược tại KENO và SẢNH ĐIỆN TỬ sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất 1.5% rakeback, rakeback không giới han.

Hiệu quả nghạch cược mỗi ngày Loại hình Tỉ lệ rakeback Kết quả thời gian thanh toán
1 đồng trở lên KENO 1,5% Mỗi ngày thanh toán 1 lần
1 đồng trở lên Sảnh điện tử 1,0% Mỗi ngày thanh toán 1 lần
Quy tắc hoạt động
  1. 1. Thời gian thanh toán rackeback mỗi ngày là: Từ 23:00 h của ngày hôm trước đến 22:59 phút.
  2. 2. Khoảng 00: 30 mỗi ngày sẽ đăng báo rakeback, nên không cần đệ đơn.
  3. 3. Tài khoản chơi thử không được liệt kê vào tư cách hoạt động, bao gồm〈Cùng 1 người chơi, cùng 1 tài khoản, cùng 1 số điện thoại, cùng 1 thông tin địa chỉ, cùng 1 IP〉cũng như cùng 1 máy tính. Nếu người vi phạm các quy định trên, thì dù có đăng ký nhiều tài khoản thành viên cũng sẽ không được cấp phát, và không thể phản đối.
  4. 4. Nếu người vi phạm bất kỳ các quy tắc, sẽ bị hủy bỏ tư tắc hoạt động.
  5. 5. Trang wed có quyền giữ lại phần thưởng, thay đổi thời hạn của hoạt động, cũng như xét duyệt sửa đổi các quy tắc tư cách. Nếu còn các thủ tục tồn động, sẽ được công bố bất cứ lúc nào.